Andrum

EMDR Traumaterapi

EMDR eller ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa till att minska besvären efter upplevelser som misshandel, övergrepp, krig, bilolycka, ridolycka eller andra olyckor eller naturkatastrofer. Även om traumat/händelsen ägde rum för länge sedan kan man känna av effekterna i det dagliga livet som t ex invaderande minnen (saker i livet påminner och väcker minnen), starka känslor, mardrömmar, ångest. Låg självkänsla, känslomässig avstängning och koncentrationssvårigheter är också svårigheter som kan uppstå efter en svår händelse.

EMDR kan också hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Forskningsstudier visar att metoden är effektiv för problem av typen posttraumatisk stress.

Susanne Egemar är godkänn EMDR terapeut steg 2.