Andrum

GDPR

GDPR-policy hos ANDRUM Kognitivt Center Örebro AB

I maj 2018 trädde en ny europeisk persondataskyddsreglering General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Till viss del är GDPR en uppdatering och skärpning av Personuppgiftslagen (PUL) som funnits sedan tidigare. Avsikten med lagen är att se till att ”personuppgifter” hanteras på ett korrekt sätt. Andrum Kognitivt Center Örebro AB lyder under GDPR och lyder även under särskilda krav för den del av verksamheten som bedriver terapi, vilken lyder under Patientdatalagen (PDL).

De personuppgifter vi har ansvar för är namn, telefonnummer, mailadress, adress samt hälsouppgifter och personnummer.

Terapijournalerna har vi krav på oss att spara i 10 år plus innevarande år.

Genom GDPR har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  1. Att få tillgång till dina egna personuppgifter
  2. Att få rätta felaktiga personuppgifter
  3. Att få dina personuppgifter raderade hos oss
  4. Flytta dina personuppgifter (data portabilitet) till ett annat register.

Där vi har journalföringskrav på oss (terapier) är det inte möjligt att begära alternativ 3 och 4 eftersom vi måste uppfylla Patientdatalagens förpliktelser (reglerna om journalföring i 3:e kap PDL).

Vi delar inte dina personliga data med någon.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Susanne Egemar på mail: andrum.egemar@telia.com eller telefon 070-485 30 31.